Wekelijkse Vieringen

De erediensten zijn het hart van de gemeenschap. We zien de wekelijkse samenkomst als het vertrekpunt van waaruit we op pad gaan om aan het kerkelijk werk vorm te geven.

De wekelijkse eredienst is op zondagmorgen om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk, Bolwerk-Zuid 134.
Een enkele keer zijn we voor een oecumenische viering te gast in een ander kerkgebouw.

Precieze gegevens over de diensten op de komende zondagen vindt u in de agenda.

Er is altijd kindercrèche en doorgaans, voor de kinderen tot 12 jaar, kindernevendienst.

Ongeveer acht maal per jaar wordt het avondmaal gevierd. 'In onze kerkgemeenschap is iedereen, jong of oud, welkom aan de Tafel van de Heer, ook zij die vandaag onze gast zijn ....' Aldus een regel uit de nodiging die klinkt voorafgaande aan de tafelviering. We zijn er voorstanders van dat het avondmaal een open en welkom karakter heeft. De Heer nodigt uit en u bent zelf degene die al of niet van die uitnodiging gebruik wil maken. Ook de kinderen zijn in deze uitnodiging betrokken.

Regelmatig zijn er thematische diensten die in samenwerking met groepen binnen de gemeente voorbereid worden.

 


Ruimte voor Rolstoel- en Rollatorgebruikers

In de Ontmoetingskerk zijn kerkgangers die rolstoelen gebruiken welkom. De ingang aan de Thomas de Rouckstraat is voorzien van een hellingbaan. Ook is er in het gebouw een aangepast toilet aanwezig.


Kerkwebradio:

Vanaf eind maart 2021 heeft de kerk een nieuwe geluidsinstallatie.
In de kerk is een zender geplaatst die in verbinding staat met een landelijk netwerk zodat de diensten in de Ontmoetingskerk thuis direct of later beluisterd kunnen worden.
Dit kan met een webradio via de telefoonaansluiting maar ook met de computer op kerkdienstgemist.nl

Op zoek naar de laatst vermelde dienst?! OF Op zoek naar een andere (eerdere) dienst? Klik dan HIER

Via deze kerkwebradio kunnen de mensen, die aangesloten zijn, de kerkdiensten rechtstreeks en van uitstekende kwaliteit, volgen, met behulp van een telefoonaansluiting 

Voor meer informatie neem contact op met:
Technisch medewerker Bram Otto tel. 254227

Inlogformulier